Marit van der Lei Nextet

Verzachten, bezien, doorvoelen, beschouwen.

Marit's warme en expressievolle stem ontspringt uit de inspiratie die ze krijgt van blazers zoals Kenny Wheeler en Daniel Herskedal.
Door deze intrige met de woordeloze klanken van blazers ontwikkelde ze een eigen idee over sound, frasering en compositie als moderne jazzzangeres. Tekst is een grote meerwaarde van het vocalist-zijn, maar ze vindt nu vaak meer dan genoeg expressiemogelijkheden in geheel woordeloze zang. 

Stem als instrument.
Dit leidde in 2018 al tot haar debuutalbum ‘In Other Words’. Hierna besloot ze onderzoek te gaan doen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag naar hoe de stem als instrument kan worden gebruikt in een blazerssectie.
Ze behaalde haar masterdiploma in 2020, en studeerde summa cum laude af.
Tijdens deze studie mocht ze ook meedingen naar de ‘Conservatorium Talent Award’, waar ze een bijzondere eervolle vermelding verdiende.

Eigen composities
Met haar ‘Marit van der Lei Nextet’ speelt ze eigen composities. De inspiratie voor deze stukken komt altijd vanuit een bepaald uit te drukken gevoel. De composities zijn net als emoties, zichtbare uitdrukkingen van dat gevoel. Ze vindt de muziek door op zoek te gaan naar corresponderende kleuren, geluiden, sounds, woorden en akkoorden. 

Haar nieuwe programma verzacht. We zijn collectief minder mild geworden de afgelopen jaren, en daardoor verder van elkaar af komen te staan. Het is Marit’s overtuiging dat verzachten de eerste stap is tot een hernieuwde mildheid. Verzachten, bezien, doorvoelen, beschouwen. Om uiteindelijk te kunnen verzoenen met onszelf, elkaar en al die (on)tastbare gegevens en gedachten om ons heen. 

Locatie

Schouwburg Cuijk - Kleine Zaal

Prijs

€ 18,50